Πως παίζεται το Pétanque

Ένα παιχνίδι χωρίζεται σε «γύρους»  (ménes) και ένα παιχνίδι αποτελείται από τόσους γύρους, όσους χρειάζεται μια από τις ομάδες να φτάσει σε ένα νικηφόρο σκορ 13 βαθμών.

 

Βήματα

 

Πως χωρίζονται οι ομάδες

Χωρίστε τους παίκτες σε δύο ομάδες. Μπορείτε να παίξετε:

 Στρίβουμε ένα νόμισμα για το ποιος θα παίξει πρώτος

 

Ρίψη μπάλας

Ρίψη μπάλας

Η αρχική ομάδα τραβάει ένα κύκλο στο έδαφος ή βάζει έναν ειδικό πλαστικό κύκλο. Στη συνέχεια ρίχνει τη στοχευόμενη μπαλίτσα ή το cochonnet σε απόσταση 6 έως 10 μέτρων .


Ρίψη μπάλας

Στη συνέχεια, η ομάδα εκκίνησης ρίχνει την πρώτη μπάλα τους, προσπαθώντας να πάει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο cochonnet. Στη συνέχεια ο παίκτης της 2ης ομάδας βρίσκεται στον κύκλο και προσπαθεί να ρίξει τη μπάλα πιο κοντά στο cochonnet από την αντίπαλη ομάδα. Μπορούν να προσπαθήσουν να την κάνουν να ρολάρει και να σπρώξει την αντίπαλη μπάλα απομακρύνοντας την. Ή ακόμα και να «σουτάρει» με την μπάλα του την μπάλα της αντίπαλης ομάδας και να την απομακρύνει.

Μάθετε ότι εάν η ομάδα αυτή φέρει μια μπάλα πιο κοντά από οποιονδήποτε από τους αντιπάλους της, λέγεται «έχουν πόντο» – και στη συνέχεια η αντίπαλη ομάδα πρέπει να προσπαθήσει να ρίξει μια μπάλα πιο κοντά.

 

Καταλάβετε ότι η ομάδα που δεν έχει την πλησιέστερη μπάλα (στο cochonnet) συνεχίζει να ρίχνει μπάλες έως ότου είτε πλησιάσουν, είτε τελειώσουν όλες οι μπάλες της ομάδας.


Όταν ριχτούν όλες οι μπάλες, μόνο οι μπάλες μιας ομάδας που είναι πιο κοντά στο cochonnet προστίθενται στο τρέχον σκορ. Δηλαδή, αν η ομάδα-Α «έχει πόντο» και έχει 2 από τις 3 μπάλες της πιο κοντά στο cochonnet από την πλησιέστερη μπάλα της αντίπαλης ομάδας (σε αυτό το παράδειγμα, η 3η πλησιέστερη μπάλα), τότε η ομάδα Α παίρνει 2 πόντους στο σκορ.


Οι ομάδες συνεχίζουν να παίζουν γύρους μέχρις ότου μία από τις ομάδες φτάσει τους 13 βαθμούς. Για κάθε γύρο, η ομάδα που κέρδισε τον προηγούμενο γύρο ξεκινά τον νέο γύρο.